Năm đầu tiên: Thủ tục cho visa sinh viên dưới 18 tuổi

Khi có visa mineur, các bạn sẽ không phải làm tem OFII nữa mà sẽ được làm thẳng carte de séjour luôn, hồ sơ sẽ được xử lý bởi La Préfecture, tại Marseille là La Préfecture Bouche-du-Rhône, Aix là sous-préfecture Aix-en-Provence.

Lưu  ý : Sous-préfecure tại Aix chỉ tiếp nhận loại hồ sơ này từ tháng 8-tháng 11 hàng năm. Quá thời gian đó, bạn sẽ phải xuống Marseille xử lí hồ sơ. Hồ sơ sẽ có phần phức tạp hơn và dài dòng hơn và dành cho những bạn mới sang, có remarque VISA MINEUR trên hộ chiếu.

Thủ tục này được thực hiện khi bạn chính thức tròn 18 tuổi với những quy trình như sau :

Bước 1 : Chuẩn bị các giấy tờ liên quan trong danh mục này

  • Passport còn hạn
  • Visa
  • Certificat de scolarité
  • Attestation d’hébergement
  • Attestation d’assurance
  • Giấy khai sinh dịch sang tiếng pháp có công chứng
  • 3 ảnh chân dung, nền trắng, 35×45, để hở tai, trán, rõ mặt.
  • Chứng minh tài chính tại Pháp, tối thiểu 615€/tháng (có thể ra ngân hàng xin synthèse de compte), nếu có học bổng thì phải chứng minh.
  • Hoàn thành tờ khai này

Bước 2 : Nộp hồ sơ tại Préfecture Marseille hoặc Sous-Préfecture Aix-en-Provence hoặc Service étudiante de CROUS Marseille hoặc CROUS Aix.

Bước 3 : Trong ngày nộp giấy tờ, họ sẽ cấp récépissé có hiệu lực như carte de sejour.

Bước 4 : Chờ bên Préfecture gửi convocation (kèm lệ phí theo tem) để hẹn ngày đến lấy carte de séjour chính thức.

Trải qua một năm tại Pháp, bạn có thể làm hồ sơ renouvellement titre de séjour như bình thường. Chi tiết xem tại đây.

Comments are closed.