Hội sinh viên Việt Nam tại Aix-Marseille (UEVAM)

Lời giới thiệu

Hội Sinh viên Aix-Marseille là tổ chức xã hội của sinh viên Việt Nam sống và học tập tại hai thành phố : Aix-en-ProvenceMarseille, Cộng hòa Pháp. Trải qua quá trình phát triển, Hội đã đoàn kết và tập hợp đông đảo sinh viên, thanh niên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, sinh sống và làm việc trên địa bàn hai thành phố, tương trợ lẫn nhau và cùng các tổ chức xã hội khác góp phần vào việc quảng bá hình ảnh của sinh viên, Việt Nam và giao lưu văn hóa với bè bạn quốc tế.

            Hội sinh viên đã được thành lập lâu đời, sau một thời gian gián đoạn đã chính thức hoạt động lại từ năm 2016, sau khi được công nhận bởi Préfecture Bouches-du-Rhône và UEVF (Hội sinh viên Việt nam tại Pháp).

  • Tên: Hội sinh viên Việt Nam tại Aix-Marseille
  • Tên tiếng Pháp: Union des Étudiants Vietnamiens à Aix-Marseille (UEVAM)
  • Ngày truyền thống: 09/01 – ngày Học sinh-Sinh viên

Ban chấp hành nhiệm kì 2019-2020

  • Chủ tịch: Chị Luyện Thanh Hà Phương
  • Thư kí: Anh Phạm Quang Minh
  • Thủ quỹ: Chị Phạm Ngọc Châu
  • và các thành viên ban truyền thông, ban tổ chức

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ

Số 34 Rue de la Joliette, 13002 MARSEILLE