4 LỜI KHUYÊN CHO MỘT CUỘC SỐNG SINH VIÊN ĐẦY MÀU SẮC

4 lời khuyên cho cuộc sống sinh viên rực rỡ

“Kiếm cho mình những người bạn Pháp là điều ý nghĩa cực kì nếu bạn muốn tìm hiểu văn hóa một cách chân thực và sâu sắc.” Có lẽ mình sẽ không lặp lại chung chung những điều bạn nhìn thấy quá nhiều trên mạng, mình, một  thành viên hội sinh viên sau nhiều năm […]

Học tập và nghiên cứu

Cơ sở đào tạo đại học và sau đại học lớn nhất miền Nam nước Pháp nói chung và ở hai thành phố Aix-en-provence và Marseille nói riêng là Đại học Aix-Marseille. 7.800 sinh viên, 720 triệu euro Đại học Aix-Marseille (AMU) là một trong những trường đại học công ở phía nam nước Pháp, […]