Học tập và nghiên cứu

Cơ sở đào tạo đại học và sau đại học lớn nhất miền Nam nước Pháp nói chung và ở hai thành phố Aix-en-provence và Marseille nói riêng là Đại học Aix-Marseille.

7.800 sinh viên, 720 triệu euro

Đại học Aix-Marseille (AMU) là một trong những trường đại học công ở phía nam nước Pháp, được thành lập năm 1409 với tiền thân ban đầu là Đại học Provence (University of Provence). Năm 2012, sự sát nhập của 3 trường đại học trong vùng là: Đại học Provence, Đại học vùng Địa Trung Hải (Univesity of the Mediterranean) và Đại học Paul Cézanne (Paul Cézanne University) đã hình thành nên trường Đại học Aix-Marseille. Với sự sát nhập này, AMU trở thành trường đại học lớn nhất trong cộng đồng nói tiếng Pháp trên thế giới.

600 khóa học, 6 lĩnh vực

AMU cung cấp khoảng 600 khóa học cấp bằng, từ hệ cử nhân IUT, cử nhân đại học, thạc sỹ và tiến sỹ… Có 6 lĩnh vực lớn về đào tạo và nghiên cứu:

 1. Arts, humanities, languages and social sciences (Nghệ thuật, ngôn ngữ, khoa học xã hội và nhân văn)
 2. Law and political science (Luật và khoa học chính trị)
 3. Economics and management (Kinh tế và quản lý)
 4. Health (Sức khỏe)
 5. Science and technology (Khoa học và kỹ thuật)
 6. Multidisciplinary sector (bao gồm hệ thống các trường IUT-Institut universitaire de technologie và ESPE-École supérieure du professorat et de l’éducation)

Hệ thống campus

AMU có 5 campus chính nằm ở 2 thành phố Aix (1 campus) và Marseille (4 campus). Ngoài ra còn một số các cơ sở học khác nằm rải rác ở các thành phố trong vùng PACA như Arles, Avignon, Aubagne …

 • Campus khoa học và kỹ thuật: gồm 2 campus là Etoile (St-Jérôme) và Luminy ở Marseille
 • Campus toán học, công nghệ thông tin, vật lí, cơ khí: Campus Étoile và Technopôle de Château-Gombert với 8 phòng thí nghiệm độc lập
 • Campus Y-Dược: Timone ở Marseille
 • Campus các ngành xã hội (văn học, luật, kinh tế …): gồm campus Marseille-Centre (St Charles) và campus Aix-en-provence

Bên cạnh đào tạo, AMU cũng là một cơ sở nghiên cứu rất lớn ở khu vực phía nam nước Pháp, với 120 đơn vị nghiên cứu, trong đó 111 đơn vị nghiên cứu đơn lẻ và 9 đơn vị nghiên cứu cho toàn vùng. Các đơn vị nghiên cứu của AMU lien kết chặt chẽ với các hệ thống-tổ chức nghiên cứu lớn của Pháp như CNRS, CEA, INRA, IRD, INSERM …

    Hệ thống đào tạo Tiến sỹ của AMU với 12 Doctoral school (École Doctorale) bao gồm tất cả các lĩnh vực chính của AMU. Hằng năm có khoảng 700 bằng tiến sỹ được trao cho các nghiên cứu sinh hoàn thành khóa học nghiên cứu của mình ở 79 chuyên ngành khác nhau

Các cơ sở đào tạo khác ở 2 thành phố Aix và Marseille

 1. École Centrale de Marseille (ECM): cùng với Polytech Marseille nằm trong AMU thì ECM là một trong hai trường kỹ sư (grandes écoles d’ingénieurs) của thành phố Marseille
 2. École pour l’informatique et les nouvelles technologies (Epitech) là hệ thống trường tư đào tạo chuyên sâu về khoa học máy tính.
 3. Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA) là hệ thống trường tư đào tạo sau đại học về kỹ sư không gian.
 4. KEDGE Business School là một trong những hệ thống trường học về kinh tế lớn nhất ở Pháp, có 7 campus ở trong và ngoài nước Pháp tất cả.
 5. Arts et Métiers ParisTech (grande école) là một trường kỹ sư và nghiên cứu sau đại học nằm ở thành phố Aix. Trường được thành lập từ 1780, là một trong những cở sở đào tạo lâu đời và uy tín của nước Pháp với các đào tạo chuyên sâu về cơ khí và công nghiệp hóa.
 6. Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence hay Sciences Po Aix là một trường grande école ở thành phố Aix nghiên cứu chuyên sâu các chuyên ngành chính trị.

Hệ thống thư viện

    Những con số đáng chú ý….

 • BU Aix-Marseille cung cấp khoảng 1,5 triệu tài liệu các loại cho tất cả các thành viên thuộc AMU, trong đó có 30,000 bài báo khoa học online, 960,000 tài liệu giấy.
 •  4000 phòng làm việc khép kín cho sinh viên có thể đến học, nghiên cứu tài liệu cũng như tham gia các hoạt động nhóm.
 •  15 cơ sở :6 cơ sở tại Aix, 9 cơ sở tại Marseille.

Bên cạnh mượn sách và các tài liệu học khác thì bạn cũng có thể mượn các thiết bị điện tử khác trong thư viện như Tablets, máy chiếu, màn chiếu, webcam… để phục vụ các nhu cầu làm việc nhóm, thuyết trình hay học tập.

Các BU cũng cung cấp các buổi training ngắn giúp cho sinh viên có thể sử dụng BU trực tuyến một cách hiệu quả nhất để tìm kiếm tài liệu. Hệ thống BU của AMU có một cơ sở dữ liệu rất lớn liên kết với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau (WoS, ACS, HAL…) là cơ sở cho sinh viên các bậc sau đại học có thể tiếp cận để phục vụ quá trình nghiên cứu. Bên cạnh đó, BU cũng cung cấp thêm các buổi training sử dụng các phần mềm rất hữu ích như Zotero, Prezi, LaTeX …