Những điều cần biết về phí CVEC

Các bạn thân mến, kể từ năm 2018, bất cứ sinh viên nào theo học tại một trường đại học tại Pháp đều phải đóng một khoản phí CVEC. (phí đóng góp xây dựng đời sống và môi trường học tập của sinh viên) Sinh viên bắt buộc phải có chứng nhận đã thanh toán phí […]