Thủ tục OFII & Titre de séjour 2020

titre

Thủ tục đăng kí OFII

Những năm trở về trước, trong vòng 3 tháng sau khi nhập cảnh đến Pháp (tính trên dấu đóng trên visa) , bạn phải đến Cơ quan quản lí Nhập cảnh và Hội nhập của Pháp (OFII – L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) để dán tem OFII vào hộ chiếu. Nếu không bạn sẽ bị coi là cư trú bất hợp pháp.

Tuy nhiên, kể từ ngày 18/02/2019, bạn sẽ không phải làm điều này nữa và thay vào đó, thủ tục này sẽ được làm online.Sau khi đến Pháp thì trong vòng 3 tháng để từ khi nhập cảnh (tính trên dấu đóng trong visa), bạn cần truy cập tại đây để xác nhận visa. 

Những bạn sinh viên sang Pháp khi chưa đủ 18 tuổi cần tham khảo tại đây.

Sau khi hoàn thành thủ tục, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận qua mail, không có tem OFII dán vào passeport như trước đây nữa.

Sau khi hoàn thành thủ tục, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận qua mail, không có tem OFII dán vào passeport như trước đây nữa.

Thủ tục xin thẻ cư trú – Titre de séjour

OFII & Titre

Bạn phải làm thẻ cư trú (titre de séjour) trước khi visa của bạn hết hạn (cuối năm thứ nhất học ở Pháp) và thường là bạn nên xin gia hạn thẻ cư trú (renouveller) nhiều nhất 3 tháng trước khi hết hạn.

Tại Aix, bạn cần đặt lịch hẹn ở sous-préfecture

Tại Marseille, các bạn sẽ không cần đặt lịch hẹn trên mạng mà xếp hàng tại Préfecture, lấy tờ khai về điền và nộp qua đường bưu điện. Tuy nhiên, do khá đông, các bạn nên đến sớm (6-7h sáng) thì 8-9h sẽ vào lấy được tờ khai. Những năm gần đây, vào đầu tháng 9 thì bạn có thể nộp hồ sơ tại văn phòng CROUS trong trường đại học.

Hồ sơ (1) bao gồm (các giấy tờ phải dịch ra tiếng Pháp) :

 • Passeport ( trang lý lịch, visa, các trang có đóng dấu xuất nhập cảnh).
 • OFII hoặc titre de séjour còn hạn.
 • Giấy chứng nhận của trường (certificat de scolarité hoặc certificat d’inscription).
 • Bảng điểm năm học trước ( đối với những bạn renouvelle titre de séjour)
 • Giấy chứng nhận chỗ ở tại Pháp (attestation d’hébergement hoặc hợp đồng thuê nhà, kèm hoá đơn 3 tháng gần nhất tiền nhà và tiền charges đứng tên bạn hoặc tên người viết giấy chứng nhận cho bạn.
 • Chứng minh tài chính (650€ hàng tháng hoặc 7000€ trong tài khoản) hoặc Chứng nhận học bổng (nếu có).
 • Giấy khai sinh bằng tiếng Pháp (dịch công chứng tại Pháp) 
 • 3 ảnh thẻ 3,5cm x 4,5cm theo quy định của Pháp.
 • Số bảo hiểm y tế (Numéro sécurité social)

Sau khi hoàn thành xong hồ sơ, bạn có thể gửi trực tiếp hồ sơ tới văn phòng CROUS hoặc gửi tới Préfecture qua đường bưu điện bằng thư bảo đảm (lettre recommandée). Sau khoảng 2-3 tuần, bạn sẽ nhận được récépissé. Và khoảng 1 thời gian sau bạn sẽ nhận được giấy đề nghị mua tem (timbres fiscaux) để có titre de séjour.

Địa chỉ Préfecture

Tình hình dịch Covid-19

Trường hợp hết hạn thẻ từ 16/03-15/06

Hiện nay, préfecture có lệnh kéo dài thời hạn của những trường hợp hết hạn trong khoảng từ 16/03 đến 15/06, thêm 6 tháng, đó là:

 • Thị thực dài hạn (Visa de long séjour)
 • Tất cả các loại thẻ cứ trú (titre de séjour)
 • Giấy phép cư trú tạm thời (Autorisations provisoires de séjour)
 • Biên lai xin cấp thẻ cư trú (Récépissés de demande de titre de séjour)

Việc kéo dài hạn này là tự động. Những trường hợp đã gửi thư xin gia hạn thẻ cư trú trước 16/3 sẽ đươc ưu tiên.

Trường hợp hết hạn sau 15/06

Từ ngày 18/05/2020: các mẫu yêu cầu gia hạn phải được tải xuống từ trang web của tỉnh và gửi qua đường bưu điện, 2 tháng trước khi hết hạn các thẻ, không được xử lí trực tiếp tại préfecture.

Các mẫu yêu cầu gia hạn bao gồm:

Sau khi hoàn thành những tờ khai trên, bạn cần kẹp theo giấy tờ ở bộ hồ sơ (1) và gửi qua dường bưu điện tới địa chỉ:

PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE
DMIN – BAAS – RENOUVELLEMENT
PLACE FELIX BARET
CS 30001
13259 MARSEILLE CEDEX 06

Để biết thêm những thông tin được cập nhật hàng ngày, vui lòng truy cập trang web của Préfecture tại đây.