Học tập và nghiên cứu

Cơ sở đào tạo đại học và sau đại học lớn nhất miền Nam nước Pháp nói chung và ở hai thành phố Aix-en-provence và Marseille nói riêng là Đại học Aix-Marseille. 7.800 sinh viên, 720 triệu euro Đại học Aix-Marseille (AMU) là một trong những trường đại học công ở phía nam nước Pháp, […]