Mở tài khoản ngân hàng

Mở thẻ ngân hàng

Có nhiều chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng khác nhau BNP Paribas, Société Générale, Crédit Lyonnaise, Crédit Agricole, Caisse d’Épargne… tại Pháp. Việc lựa chọn ngân hàng nào để mở tài khoản phụ thuộc vào một số yếu tố như: phí sử dụng các dịch vụ ngân hàng, các ưu đãi đi kèm,…

Các ngân hàng còn liên kết với các công ty bảo hiểm. Chẳng hạn, nếu bạn mua phần bảo hiểm không bắt buộc (mutuelle) của MEP, bạn nên mở tài khoản tại BNP Paribas để được sử dụng miễn phí dịch vụ ngân hàng trong 2 năm và một khoản tiền khuyến mại (khoảng 35€). Nếu bạn mua mutuelle của LMDE, bạn nên mở tài khoản tại Banque Populaire…

Một số loại tài khoản ngân hàng

Tài khoản thanh toán (compte courant / compte chèque)

Đây là tài khoản dùng để thanh toán hằng ngày, khi bạn sử dụng thẻ, thanh toán bằng chèque hoặc đi làm được trả lương qua tài khoản, thì khoản tiền đó sẽ được trừ hoặc cộng trực tiếp vào tài khoản này. Do đó, thẻ thanh toán hoặc chèque đi liền với tài khoản thanh toán.

Khi bạn yêu cầu mở tài khoản, thì đây là loại tài khoản sẽ được mở đầu tiên.

Tài khoản tiết kiệm (Livret d’épargne)

Có nhiều loại tài khoản tiết kiệm khác nhau, như: Livret Jeune, Livret A, Livret Développement Durable…

 • Livret Jeune : tài khoản tiết kiệm dành cho người dưới 25 tuổi. Khoản tiền tối đa để trong tài khoản này là 1.600€ và lãi suất năm 2020 là 1.75-2%/năm (cao nhất trong số các tài khoản tiết kiệm). Lãi hàng năm cũng không bị đánh thuế thu nhập.
 • Livret A : là tài khoản tiết kiệm dành cho tất cả mọi người. Số dư tối đa (không tính lãi) theo quy định hiện hành là 22.950€ và lãi suất năm 2020 là 0,75%/năm. Đây cũng là loại tài khoản mà khoản lãi hàng năm không bị đánh thuế thu nhập.

Với hai tài khoản tiết kiệm này, bạn có thể yêu cầu mở đồng thời với việc mở tài khoản thanh toán ở trên.

Lãi suất sẽ được tính vào cuối tháng 12 mỗi năm. Do vậy, để nhận được nhiều lãi suất, bạn nên chuyển tiền vào số tiết kiệm tại thời điểm đó.

Thủ tục mở tài khoản ngân hàng

Khi muốn mở tài khoản ngân hàng, bạn có thể ra trực tiếp phòng giao dịch của ngân hàng đó để hỏi. Họ có thể giúp bạn mở tài khoản ngay hôm đó hoặc đặt hẹn cho một ngày khác.

Một số giấy tờ cần phải mang theo, như:

 • Hộ chiếu và visa;
 • Giấy tờ chứng minh nhà ở:
  • Hợp đồng thuê nhà (contrat de bail)
  • Nếu ở nhờ nhà người thân (không phải mối quan hệ chủ và người thuê nhà): Attestation d’hébergement theo mẫu ngân hàng
  • Chứng minh nhà ở CROUS
 • Hóa đơn điện/nước/điện thoại
 • Giấy tờ chứng minh thu nhập
 • Nếu là sinh viên: xuất trình giấy chứng nhận nhập học, thẻ sinh viên của Aix-Marseille Université để nhận được một khoản tiền ưu đãi nhất định và một năm sử dụng dịch vụ ngân hàng miễn phí do trường có liên kết với ngân hàng.

Không mang tiền mặt vào lần đầu đi đăng kí thẻ ngân hàng, bởi vì họ chỉ nhận giấy tờ của bạn.

Quá trình xử lí hồ sơ kéo dài khoảng 7 ngày, sau đó, bạn sẽ nhận được thư của ngân hàng về địa chỉ nhà bạn đã viết trong hồ sơ, bao gồm số đăng nhập và mật khẩu để bạn có thể truy cập thông tin tài khoản trên mạng; thông báo lấy thẻ thanh toán và chequier tại phòng giao dịch cũng như thư thông báo mật mã của thẻ thanh toán (nếu không có thư này, sau hai tuần kể từ ngày bạn nộp hồ sơ, bạn có thể ra thẳng phòng giao dịch để rút).