Nhập học

Để chính thức trở thành sinh viên của trường mình theo học, bạn phải đi đăng kí nhập học. Thời gian đăng kí nhập học phụ thuộc vào từng trường, thường vào tháng 9 – tháng 10. Các bạn nên lưu ý xem thông tin về thời gian nhập học khi tìm hiểu đăng ký xin học vào trường đó. Khi đăng kí nhập học, ngoài các giấy tờ yêu cầu, bạn sẽ phải đóng học phí (frais d’incription et/ou frais de scolarité) và các phí không bắt buộc khác như phí sử dụng phòng tập và tham gia các hoạt động thể thao, phí truy cập cơ sở dữ liệu của trường,…


Nộp phí học đường CVEC

Phí CVEC sẽ được sử dụng để đầu tư cho các hoạt động mà sinh viên sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất. Các hoạt động đó sẽ diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau: chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ xã hội, hỗ trợ luyện tập thể thao, các hoạt động tiếp cận với nghệ thuật, với văn hoá, cải thiện việc đón tiếp sinh viên.
Tất cả các sinh viên bắt đầu theo học tại một cơ sở giáo dục bậc Đại học chính quy tại Pháp công lập hoặc tư nhân, dù quốc tịch Pháp hay quốc tịch nước ngoài, đều phải đóng phí CVEC.
Số tiền phải trả cho phí CVEC là 91 € đối với năm học 2019-2020. Phí CVEC mỗi năm sẽ được định giá lại trong những năm học sau. Sinh viên bắt buộc phải có chứng nhận đã thanh toán phí CVEC hoặc chứng nhận miễn phí CVEC trước khi làm thủ tục hành chính nhập học tại trường.
Phí CVEC có thể trả trực tuyến hoặc trực tiếp bằng tiền mặt. 

 Trực tuyến:


Đăng kí tài khoản trên trang http://messervices.etudiant.gouv.fr
Kết nối với trang http://cvec.etudiant.gouv.fr
Khai báo địa chỉ thành phố nơi bạn học và thanh toán phí CVEC qua thẻ ngân hàng.
Tải về máy chứng nhận thanh toán của bạn và giữ cẩn thận để xuất trình lúc đăng kí nhập học.

 Trả bằng tiền mặt tại bưu điện:


Đăng kí tài khoản trên trang messervices.etudiant.gouv.fr
Kết nối với trang cvec.etudiant.gouv.fr
Tải về máy mẫu thông báo trả phí CVEC
Trả phí bằng tiền mặt tại một bưu điện 

Chờ khoảng 2 ngày để nhận một mail thông báo kèm với một chứng nhận đã thanh toán để tải về và xuất trình lúc đăng kí nhập học.
Dù là sinh viên thuộc trường hợp được miễn đóng phí CVEC, bạn vẫn phải đăng kí tài khoản trên trang messervices.etudiant.gouv.fr và kết nối với trang web cvec.etudiant.gouv.fr. Ở đó, bạn sẽ cần tải phiếu chứng nhận miễn phí CVEC và giữ nó thật cẩn thận để xuất trình khi nhập học. Các bạn cũng nên mua bảo hiểm y tế bổ sung (mutuelle). Chỉ trả thêm một khoản chi phí nhỏ nhưng bạn sẽ được lợi rất nhiều trong quá trình chăm sóc sức khỏe của mình (tham khảo phần Khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế để biết thêm chi tiết). Vào thời điểm nhập học, các quỹ bảo hiểm sinh viên sẽ có mặt tại các trường đại học để cung cấp thông tin cho bạn. Sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học, bạn được nhận thẻ sinh viên và chính thức trở thành sinh viên của trường. Khi đó, bạn có quyền sử dụng thư viện và nhiều dịch vụ khác của trường ngay cả khi khoá học của bạn chưa bắt đầu. 

NGUỒN: SỐ TAY DU HỌC UEVF 2019