Bác sĩ gia đình tại Pháp

Đi khám bác sĩ

Ở Pháp có 2 loại bác sĩ : bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa. Nếu bạn bị bệnh, bạn phải đến khám một bác sĩ đa khoa và sau đó nếu cần thiết, họ sẽ giới thiệu cho bạn một bác sĩ chuyên khoa.

Trong một số trường hợp, bạn có thể trực tiếp đến khám bác sĩ chuyên khoa mà không cần có giới thiệu của bác sĩ đa khoa. Các bác sĩ chuyên khoa mà bạn có thể trực tiếp đi khám, không cần phải thông qua bác sĩ đa khoa bao gồm: bác sĩ phụ khoa, nhãn khoa, tâm lý, nha sĩ, da liễu…. và các bác sĩ mà bạn đã có lịch hẹn để hoặc cần gặp trong trường hợp khẩn cấp.

Đi khám bác sĩ đa khoa thường sẽ phải trả 25€ (médecin conventionné secteur 1 – bác sĩ theo diện 1), đôi khi còn đắt hơn nữa (médecin conventionné secteur 2 – bác sĩ theo diện 2 khám theo yêu cầu). Số tiền khám 25€ sẽ được hoàn trả phần lớn bởi bảo hiểm xã hội, xem chi tiết tại đây.

Tiền khám bác sĩ chuyên khoa sẽ dao động từ 25€ – 150€ tuỳ loại bệnh. Một phần của phí khám bệnh sẽ được hoàn trả bởi bảo hiểm xã hội. Nếu bạn có thêm bảo hiểm bổ sung, bạn sẽ có thể được hoàn trả toàn bộ chi phí.

Bác sĩ điều trị

Ở Pháp, bạn phải chọn một bác sĩ điều trị và thông báo về bác sĩ này  cho quỹ bảo hiểm y tế của bạn. Bác sĩ điều trị sẽ đảm bảo theo dõi bệnh lý cho bạn : đây là bác sĩ tư vấn riêng của bạn.

Bạn có thể thông báo trực tuyến về bác sĩ điều trị của mình. Để hoàn tất các thủ tục y tế một cách dễ dàng, bạn nên tạo tài khoản trên trang web ameli.fr. Bạn và bác sĩ của mình cũng có thể cùng điền và ký vào một mẫu đơn.

Làm thế nào để tìm bác sĩ ?

Trang web doctolib.fr có thể giúp bạn đặt hẹn trực tuyến với các bác sĩ ở địa phương nơi bạn sinh sống. Bạn còn có thể biết được bác sĩ bạn chọn có thể nói được những ngôn ngữ nào.

Bạn cũng có thể tìm bác sĩ trên danh bạ của trang pages jaunes, bằng cách nhập vào ô tìm kiếm “médecin généraliste” và nhập mã bưu điện hành chính của thành phố nơi bạn ở. Hoặc nếu không, trường bạn cũng có thể đề xuất cho bạn một danh sách các bác sĩ.