Đăng kí tham gia Hội sinh viên UEVAM

Chào bạn, cám ơn bạn đã quan tâm đến hội sinh viên, xin mời bạn trả lời những câu hỏi sau nhé